náboženství a spiritualita

Mohou muslimové prospívat lidem z jiných náboženství?

Říjen 2021

Mohou muslimové prospívat lidem z jiných náboženství?


Z nějakého důvodu se po celém světě říká, že muslimové se nemohou spojit s nikým, kdo není muslimem, ani se s ním nesmí spřátelit. To rozhodně není pravda. Korán říká muslimům, že bychom se neměli přátelit s nikým, kdo nás zneužívá nebo s námi bojuje, protože nedodržujeme stejné náboženství jako oni.

Kapitola 60, verše 8-9
Bůh vás nenabízí, aby se spřátelil s těmi, kteří s vámi nebojují kvůli náboženství, a nevystraní vás ze svých domovů. Můžete se s nimi spřátelit a být vůči nim spravedlivý. Bůh miluje spravedlivé. Bůh tě miluje jen tím, že se spřáteluje s těmi, kdo s tebou bojují kvůli náboženství, vyhostí tě ze svých domovů a spojí se s ostatními, aby tě vyhnal. Nebudete se s nimi přátelit. Ti, kdo se s nimi spojí, jsou přestupky.

Pokud se lidé rozhodnou bojovat proti praktikování náboženství, měli bychom odejít, pokud je rozhovor nemožný. Bylo nám řečeno, aby se nehádali s těmi, kteří nevěří v Boha, a nepřijali, že ne všichni se vydávají stejnou cestou. Nikdy nám není řečeno, aby byli agresivní nebo útočili na kohokoli, kdo se rozhodne nevěřit v Boha nebo následovat islám. Naše volba náboženství je mezi našimi dušemi a Stvořitelem.

Jako Angličanka praktikující islám v Británii, kdyby se říkala pravda, nemohl bych se spřátelit s nikým jiným než s muslimy. Byl jsem vychován jako protestant a moje rodina je Anglie Church. Pokud by se použilo pravidlo náboženské segregace vytvořené člověkem, znamenalo by to, že bych se nikdy nemohl spojit se svými rodiči, sourozenci nebo příbuznými, z nichž všichni mě a můj výběr náboženství bez pochyb přijali. Nikdy se mnou nebojují po cestě, kterou jsem si vybral.

Mnoho lidí, kteří se přestěhovali k islámu, zejména ženy, žijí na okraji „islámské komunity“. Může být obtížné najít komunitu nebo mešitu, ve které je každý muslim přijat, zvláště pokud mají jiný pohled na islám než většina hlavního proudu muslimů, kteří jsou sunnité nebo šíité. Islámské společenství dnes rozdělují kulturní a jazykové bariéry.

Lidé, kteří šíří tuto pověst a tvrdí, že Bůh říká, že „muslimové by se nemísili s nemuslimy“, jsou bigotní. Protože lidé mají žít společně na Zemi bez ohledu na to, jakou cestou jsme se rozhodli vydat, kterou rasu nebo kulturu patříme nebo kde žijeme ve světě. Menší část lidské rasy bohužel stále věří, že segregace je přijatelná a že vyloučení určitých lidí z určité komunity z nich učiní lepší lidi.

Kapitola 22, verš 11
Mezi lidmi je ten, kdo podmíněně uctívá Boha. Jestli se věci dostanou do cesty, je spokojený. Pokud se ho však protiví nějaká protivenství, udělá podobu. Ztrácí tak tento život i další. Taková je skutečná ztráta.

Petr Hampl : Vliv islámu na evropskou kulturu 5.10.2019 (Říjen 2021)Tagy Článek: Mohou muslimové prospívat lidem z jiných náboženství ?, Islám, Islám, Bůh, Korán, Muslimové, Anglie, protestant, duše, Stvořitel, fáma, svět, přátelství, nemuslimové, náboženství, Británie, anglická žena praktikující islám v Británii ,

Faith Recenzováno

Faith Recenzováno

náboženství a spiritualita

Full Storm Moon of February

Full Storm Moon of February

náboženství a spiritualita