zdraví a fitness

Běžné typy demence

Červenec 2021

Běžné typy demence


Demence je ztráta mozkové funkce, která je degenerativní. Mezi běžné typy demence patří demence Lewyho těla, abnormální proteinové struktury v mozku; vaskulární demence způsobená malými mrtvicemi; a Alzheimerova choroba způsobená abnormální mozkovou aktivitou. Lidé s Alzheimerovou chorobou mají v mozku značné zamotání neuronů a vláken. Nemoci a infekce mohou také vést k demenci. Příkladem jsou Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba, Pickova choroba a stavy jako AIDS, Lymeova choroba, nádory mozku, hydrocefalus a těžký alkoholismus. Demence se obvykle vyskytuje u lidí starších 60 let; před tím však mohou nastat mírnější příznaky.

V průběhu času mozek začíná ztrácet několik buněk najednou, protože tělo produkuje méně chemických látek v mozku. Mozek začíná ukládat informace jinak. Krátkodobé a dlouhodobé vzpomínky obvykle zůstávají nedotčeny, ale nejnovější vzpomínky mohou být zrakově pomalejší. Zapomeňte na jména nebo kam nedáváte něco, co je v poslední době normální změnou stárnutí.

Demence se obvykle nejprve objeví jako zapomnětlivost nebo mírná kognitivní porucha a někdy příznaky nenarušují každodenní život. Demence může ovlivnit mentální funkce jazyka, paměti, vnímání, emocí a poznání. Mírné kognitivní poškození může zahrnovat zapomnětlivost a problémy s řešením problémů. Rané příznaky demence mohou zahrnovat potíže se zapamatováním si názvů věcí, ztracením, ztrátou věcí, změnami osobnosti, depresí a potížemi při provádění běžných úkolů. Mírné příznaky demence mohou zahrnovat problémy se spánkem, neschopnost zapamatovat si data a lidi, zapomnětlivost na minulé události, ztrátu úsudku, stažení, halucinace a násilné chování a neschopnost vzít se na sebe. Kromě výše uvedených příznaků již lidé s těžkou demencí nemohou vykonávat žádné jednoduché úkoly a mohou se u nich objevit inkontinence a problémy s polykáním.

Demence je tradičně diagnostikována fyzickou zkouškou a zkouškou duševního stavu. Je třeba léčit stavy, jako je onemocnění štítné žlázy, nedostatek vitamínů nebo minerálů, nádory mozku, předávkování léky, infekce, anémie, deprese a onemocnění ledvin, pokud jsou příčinou demence. Může být provedeno mnoho testů, aby se zjistilo, zda je demence způsobena nemocí nebo nerovnováhou. CT a srdeční vyšetření, testy na glukózu a elektrolyty, hladiny amoniaku a chemie v krvi, analýzy páteřních tekutin v krvi, testy jaterních funkcí, toxikologické testy, testy štítné žlázy a analýza moči. Když existuje jednoduchá fyzická příčina demence, léčba většinu času obnovuje mentální funkce.

Problémy s chováním způsobené demencí jsou často léčeny antipsychotiky, antidepresivy a stimulačními drogami. Mezi léky, které mohou zpomalit rychlost demence, patří Aricept, Exelon, Razadyne a Namenda. Zatímco tyto léky mohou pomoci osobě s demencí lépe fungovat po delší časové období, pozdější fáze demence zvyšují riziko infekcí a nemocí, protože osoba ztrácí jakoukoli schopnost péče o sebe, jako je hygiena, neužívání léků a neschopnost komunikovat problémy pečovatelům. Demence není v současné době léčitelná; Riziko vaskulární demence však může být minimalizováno tím, že se kouří a kontroluje vysoký krevní tlak, diabetes a strava. Pravidelné cvičení je také důležité pro udržení zdraví a funkce mozku.

Alzheimer et démence : Les différents symptômes et le Diagnostic - Conseils Retraite Plus (Červenec 2021)



Tagy Článek: Běžné typy demence, duševní zdraví, demence, Alzheimerova choroba, demence Lewyho těla, vaskulární demence

Rozhovor s JJ Lumsdenem, autorem

Rozhovor s JJ Lumsdenem, autorem

náboženství a spiritualita

Noemova archa a globální povodeň

Noemova archa a globální povodeň

náboženství a spiritualita

Populární Kosmetické Příspěvky

Národní týden zdraví žen

Národní týden zdraví žen

zprávy a politika

Vzestup národů

Vzestup národů

počítače

Brahmacharya

Brahmacharya

zdraví a fitness