náboženství a spiritualita

Výtah, Výtah - Symboly snů

Leden 2021

Výtah, Výtah - Symboly snů


Výtahy ve snech mohou symbolizovat vše od nadšení a pokroku po frustraci a strach z uvěznění. Pro některé lidi jsou výtahy utilitárním nástrojem, který je přenáší z jednoho patra do druhého, zatímco pro jiné výtahy jsou zdrojem vážné fobie, místa, kde se mohou zachytit. Při čtení různých významů snů ve výtahu níže si vždy udržujte asociace své vlastní osoby s probouzejícími se životními výtahy v přední části vaší mysli.

Stoupat?

Zda jste ve snu o výtahu stoupali nebo klesali, je jednou z prvních věcí, které si ve snu o výtahu všimnete. Stoupání ve výtahu může naznačovat pocity pokroku nebo stoupání, které není zatěžováno. Protože výtahy jsou stroje, které se pohybují prakticky bez námahy (kromě stisknutí tlačítka), může být dosažený pokrok relativně snadný. Tento pokrok může být fyzický, mentální nebo duchovní. Pokud ve výtahu rychle stoupáte o několik pater, může to znamenat touhu duchovně stoupat nebo to může představovat transcendentní stav mysli nebo bytí.

Klesat?

Sestup ve výtahu může symbolizovat pocity bezmocnosti pádu bez postihu, vnější síly, která vás „srazí“. To může naznačovat pocity deprese, nebo alternativně, naznačují, že kořen psychických poruch může ležet v bezvědomí. Sestup do bezvědomí může být nezbytný k tomu, aby člověk získal psychickou integritu.

Uvízli ve výtahu

Pro některé jsou výtahy hlavním zdrojem fobie. Obavy z uvěznění ve výtahu nebo z toho, že jsou ve výtahu s několika lidmi, mohou vyvolat intenzivní pocity klaustrofobie. Pokud máte taková spojení s výtahy, je důležité se podívat na váš bdělý život a zjistit, zda existuje situace, která způsobuje, že se cítíte v pasti nebo bezmocní, nebo nejste schopni odejít bez vnější pomoci.

Poloha, umístění, umístění

Kde se nachází výtah ve vašem snu? Je to v bytovém komplexu, na vašem pracovišti, v kostele, v knihovně? Je výtah na místě, které znáte, nebo na neznámém místě? Umístění výtahu snu vám pomůže určit, na co sen chce, abyste věnovali pozornost - kariéru, domácí život, duchovní život nebo duševní vývoj.

Nikdy nezapomeňte vzít v úvahu pocity, které váš sen vyvolává. Pocity jsou vždy životně důležitým vodítkem při určování významu symbolů snů, zejména při jednání se symbolem, který má různé významy.

Až příště spíte dobře a nahlas sníte!

* ~ Aisling Ireland ~ * je vysvěcený mezináboženský ministr, který je k dispozici pro svatby a ceremonie závazků a duchovní radce poskytující tlumočení snů a čtení Tarota. Chcete-li si domluvit schůzku, podívejte se na její webové stránky na adrese: Sang-Realta Spiritual Counseling

Láska ve výtahu (Leden 2021)Tagy Článek: Výtah, Výtah - Symboly snů, Sny, Výtah Dream Symboly, Výtah Dream Symbols, Výtah nahoru, Výtah dolů, Dream zaseknutý ve výtahu, Výtah Dream, Výtah, Výrazy Dream Výrazy, Výtah Dream, Výrazy Dream Výtah, Výrazy Dream Výtah, interpretační sen výtah, sen znamená výtah, výtah sny