vzdělávání

Náboženství kvůli renesanci

Říjen 2021

Náboženství kvůli renesanci


Jak změnila renesance náboženství?

Pro začátek renesance vlastně změnila vše o náboženství. Učenci, humanisté, kteří hledali starověké texty Říma a Řecka, začali přehodnocovat doktríny katolické církve; Učenci také začali zpochybňovat Bibli.

Renesancí nebyla katolická církev stabilní, papežské rozkoly nejen oslabily autoritu církve. Papežský rozkol ve skutečnosti vedl k papežům, aby odolali i myšlence reformy; a snažili se využít svou pozici, aby si udrželi svoji moc.

Lidé v šestnáctém století byli úzkostliví, až do tohoto okamžiku byl kostel skutečně jediným stabilním zařízením v jejich životě a lidé začali zpochybňovat morálku kostela. Lidé začali být zneklidněni tím, jak zkorumpovaná církev je, a začali volat po změně.

Časy, společnost a dokonce i lidé začali volat po změně. Kostel byl přísný a velmi staromódní; humanisté začali zpochybňovat církevní učení. To jen povzbudí více lidí, aby chtěli změnu.

Protestantský reformační kop začal s Lutherem, který začal svolávat církev se svými zkaženými odpustky. Luther důrazně tvrdil, že svobodu od Božího trestu za hřích nelze koupit za peněžní hodnoty. Luther konfrontoval církevního svého oddaného prodavače Johanna Tetzela se svými 95 tezemi uveřejněnými v roce 1512. Tato publikace, a následně jeho odmítnutí stáhnout své spisy, jej vynesla exkomunikací papeže Leo X v roce 1521.

Lutherismus učil, že odpustky vás nezachránily od pekla; ale spasení a následná věčnost v nebi nejsou dobrými skutky, ale jsou přijímány pouze jako součást Boží milosti pouze vírou.

Po protestantské reformaci vyústil v katolickou protireformaci, ve které katolická církev vydala odsouzení za to, co v době reformace definovala jako protestantské hereze. Katolická církev také definovala církevní učení; a také specifikoval katolické nauky o spasení a svátostech. Katolík odpovídal na protestující spory.

Renesance stanovila tradiční, období historie, které povzbudilo změnu. A dosáhlo toho, co si stanovilo. Renesanční kop zahájil revoluci myšlení, zpochybňování, které zase způsobilo změnu náboženství.

Voláme kvůli Náboženství (Říjen 2021)Tagy Článek: Náboženství v důsledku renesance, renesance, náboženství renesance

Snickerdoodles Cookies

Snickerdoodles Cookies

jídlo a víno

Populární Kosmetické Příspěvky

Encyklopedie ptáků - L

Encyklopedie ptáků - L

koníčky a řemesla